Mae Ukemi czyli pad w przód.
Podczas wykonywania tego padu spadamy na przedramiona i palce stóp.