Rei Ho to zasady ukłonów. Wyszczególniamy dwa ukłony: jeden w pozycji stojącej (tachi rei) oraz w pozycji klęcznej (za rei).